KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Wstępne spotkanie (od 1 do 3 spotkań) z psychologiem – trwa 50 minut.

Celem konsultacji jest określenie problemu i możliwych sposobów dalszej pomocy/terapii. Konsultacja może być również jednorazowym spotkaniem.

Cena konsultacji – 100 zł.

KONSULTACJA WYCHOWAWCZA

Dotyczy trudności rodziców w postępowaniu z dzieckiem i obejmuje porady wychowawcze. Odbywa się bez udziału dziecka, mogą w niej uczestniczyć oboje rodziców.

Cena konsultacji – 100 zł.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Poprzedzona konsultacją. Jest dłuższą, systematyczną formą pracy z terapeutą, stosowaną dla osiągnięcia trwałych, głębszych zmian w sposobie funkcjonowania i przeżywania siebie. Sesje psychoterapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, 1 sesja trwa 50 minut.

Cena sesji psychoterapii indywidualnej – 100 zł.

TERAPIA RODZINNA

Spotkanie z całą rodziną lub podsystemem rodzinnym. Podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej, poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym i kontraktem oraz ustaleniem celów terapii. Sesja rodzinna trwa 60 minut i odbywa się z częstotliwością co 2 tygodnie.

Cena sesji terapii rodzinnej – 150 zł.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Celem diagnozy psychologicznej jest charakterystyka i analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i intelektualnego (IQ).

Całościowa diagnoza intelektu – 180 zł.

Diagnoza obszaru emocji i relacji społecznych – 100 zł.

Wydanie opinii - 50 - 100 zł.