Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest jak podróż w głąb siebie. Jest procesem poznawania samego siebie, przypatrywania się swoim zasobom i ograniczeniom. Prowadzi do głębszego rozumienia siebie, samoakceptacji ale też rozpoznania swoich destrukcyjnych zachowań. Terapeuta jest towarzyszem tej podróży. Kiedy trzeba, wspiera, innym razem motywuje do zmierzenia się z trudnościami. Psychoterapia jest pracą nad zmianą ograniczających nas i raniących schematów zachowań, które bywają automatyczne i nieświadome. Pracą nad swoim rozwojem psychicznym, by stać się w pełni sobą i żyć pełnią życia.Praca z dziećmi

- Konsultacje psychologiczne,
- Diagnoza dzieci w każdym wieku – m.in. trudności rozwojowe, problemy w nauce, trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania (agresja), nadpobudliwość psychoruchowa,
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych – praca z rodzicami,
- Psychoterapia indywidualna dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi,
- Terapia rodzinna w przypadku zaburzeń sfery emocji i zachowania u dzieci.

Pomoc osobom dorosłym

- Konsultacje psychologiczne,
- Psychoterapia Indywidualna dla osób w sytuacji trudności adaptacyjnych, osób z diagnozą zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych oraz zaburzeń związanych z traumą, urazem, żałobą itp.
- Interwencja kryzysowa – pomoc w sytuacji kryzysu (także dla grup/firm).